Ιδανικό μείγμα καφέ για γρανιτομηχανή.

Συσκευασία σκόνη 1 κιλού.