Έτοιμη για χρήση σάλτσα τυριού με γεύση cheddar. Το προϊόν αποθηκεύεται πριν το άνοιγμά του σε συνθήκες περιβάλλοντος.